Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Szkolny Koordynator ds. Bezpieczeństwa


Do podstawowych obowiązków koordynatora należy:


  • Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów/wychowawców, rodziców) oraz współpraca ze środowiskiem zakresie bezpieczeństwa.
  • Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkołach szkolnego programu wychowawczego programu profilaktyki.
  • Wdrażanie i dostosowanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.
  • Pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (straż miejska , policja, straż pożarna) oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży
  • Współpraca z rodzicami i środowiskiem.
  • Dzielenie się wiedzą z Radą Pedagogiczną.
  • Promowanie problematyki i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
  • Dokumentowanie działań.
  • Doskonalenie własne.

 

Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa w naszej szkole jest

Pan Marek Wawrzusiszyn.