Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarz dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2017/2018:

Dyrektor Szkoły ustala następujące dni wolnymi od zajęć dydaktycznych:

 

> 2,3 listopada 2017 r.

> 18,19,20 kwietnia 2018 r. - egzamin gimnazjalny

> 30 kwietnia 2018 r.

> 2 maja 2018 r.

> 4 maja 2018 r.