Kalendarium

Sobota, 2018-12-15

Imieniny: Celiny, Ireneusza

Statystyki

 • Odwiedziny: 134122
 • Do końca roku: 16 dni
 • Do wakacji: 188 dni

6-latki

 

W ciągu całego roku dążymy do tego, by dziecko:

 • było samodzielne w ubieraniu i rozbieraniu się (odwraca ubranie na prawą stronę, zapina guziki, sznuruje buty, wiąże kokardkę, zasuwa suwak)
 • w prawidłowy sposób korzystało z zabawek i narzędzi
 • przestrzegało zasad bezpieczeństwa
 • dbało o ład i porządek w swoim otoczeniu i w miejscu pracy, sprzątało po skończonej pracy
 • dbało o zabawki i przedmioty w sali
 • kierowało się przyjętymi zasadami
 • właściwie zachowywało się na placu zabaw i przestrzegało zasad bezpieczeństwa
 • przełamywało własną nieśmiałość
 • przestrzegało praw kolegów
 • potrafiło nawiązać kontakt z rówieśnikami i z nauczycielem
 • umiało pracować w zespole
 • wykonywało zadania zgodnie z poleceniem
 • potrafiło uszanować cudzą odmienność i być tolerancyjnym
 • prawidłowo reagowało na pozytywne i negatywne uwagi
 • brało udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • chętnie uczestniczyło w rozmowach
 • słuchało tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • przestrzegało zasad kolejności wypowiadania się
 • swobodnie wypowiadało się na różne tematy
 • posiadało bogaty zasób słów, który używa w mowie
 • potrafiło stosować poprawnie formy fleksyjne odmieniających się części mowy
 • potrafiło zadać pytanie, potrafiło prowadzić dialog, formułowało dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi
 • rozwiązywało i układało zagadki
 • potrafiło wycinać z papieru gotowe elementy, łączyło je według wzoru
 • uczyło się słów i melodii piosenki, śpiewało piosenkę
 • umiało bawić się przy muzyce, reagowało na zmiany w muzyce, potrafiło określić nastrój muzyki
 • rysowało po śladzie
 • umiało poprawnie wykonać ćwiczenie graficzne
 • odtwarzało elementy literopodobne
 • kolorowało obrazki, zachowując granice konturów
 • wykazywało płynność i dokładność ruchu ręki w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych
 • używało form grzecznościowych (dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję)
 • samodzielnie wykonywało czynności higieniczne (używało papieru toaletowego, spuszczało po sobie wodę, myło i wycierało ręce, nie bawiąc się przy tym, nie chlapiąc wodą, odkręcało i zakręcało wodę)
 • chętnie uczestniczyło w rozmowach tematycznych, nie odbiegając zbytnio od tematu
 • uczyło się wierszy i piosenek na pamięć

Karty do pracy z dzieckiem (polonistyczne, matematyczne, sylabizuję i czytam oraz spostrzegawczość) do pobrania >>> link <<<

 

PAŹDZIERNIK

Poznawane literki: o, O, a, A, e, E oraz liczby 1, 2, 3 

1. Krąg tematyczny: Taniec jesiennych kolorów.
2. Krąg tematyczny : " Książka kucharska prosto z natury" 
 
Wiersz do nauczenia
 
Liście
Wietrzyk chodzi po ogródku,
strąca złote liście.
Wietrzyk gra, a one tańczą, raźno zamaszyście.
          Szur,szur,szur, szur,
          szu, szu, szu!
Lecą, lecą liście z drzewa 
żółte i czerwone,
kręcą, kręcą się w powietrzu, 
w tę i w tamtą stronę.
          Szur,szur,szur, szur,
          szu, szu, szu!
Wietrzyk  chodzi po ogródku,
 Do tańca je prosi,
" Tańczcie! Tańczcie! Słonko świeci,
 wiatr listki roznosi.
          Szur,szur,szur, szur,
          szu, szu, szu!
To podlecą, to opadną, 
Spłoszoną gromadą, 
Aż bezsilne i omdlałe 
Pokotem się kładą. 
         
 
 Maria Gerson- Dąbrowska