Kalendarium

Sobota, 2018-12-15

Imieniny: Celiny, Ireneusza

Statystyki

  • Odwiedziny: 134123
  • Do końca roku: 16 dni
  • Do wakacji: 188 dni
Jesteś tutaj: Start / Program dydaktyczny

Program dydaktyczny

       W roku szkolnym 2018/19 pracujemy w oparciu o program "Rozwój-wychowanie-edukacja" autorstwa Anny Stelmach-Tkacz i Kariny Muchy, w którym nauczycielki przedszkola p. Małgorzata Strug, Liliana Kosowska, Edyta Jóźwiakowska i Monika Rachubik dokonały niezbędnych modyfikacji, dostosowując treści edukacyjne, cele i sposoby realizacji programu do warunków i potrzeb naszego przedszkola. Jest on zgodny z obowiązującą podstawą programową dla placówek wychowania przedszkolnego.

Program uwzględnia treści skierowane do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i przewiduje stopniowe przyswajanie przez dziecko określonych umiejętności, sposoby realizacji treści oraz działania wspomagające. Program opisuje także sposoby realizacji zadań przedszkola we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Zawiera istotne elementy w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole. Realizacja programu umożliwia osiągnięcie umiejętności warunkujących pełną gotowość szkolną przedszkolaków we wszystkich obszarach. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwiając zaspokajanie aktualnych jego potrzeb, dostosowując zadania i formę do poziomu rozwojowego. 

Główną formą działalności dzieci jest zabawa. Program umożliwia realizowanie zadań poprzez stwarzanie przez nauczyciela możliwości do swobodnych zabaw, począwszy od manipulacyjnych, konstrukcyjnych po tematyczne. Podczas zabawy nasi wychowankowie odtwarzają  zdobytą wiedzę, utrwalają zdobyte umiejętności i wiadomości, uczą się planowania i zgodnego współdziałania w grupie.  

Wszystkie proponowane przez nauczycieli rodzaje zabaw i zajęć są ze sobą integralnie powiązane. Obejmują zabawy i zajęcia rozwijające mowę, myślenie, samodzielność, kreatywność, aktywność: muzyczną, plastyczną, techniczną, motoryczną oraz zdrowotną w kontaktach ze środowiskiem przyrodniczo-społeczny. Stopniowe utrwalanie określonych umiejętności i zachowań oraz systematyczne przekazywanie rodzicom wiadomości o postępach dziecka będą sprzyjały właściwemu przygotowaniu go do edukacji szkolnej.

Wszystkie działania mają na celu dobro i rozwój dziecka.