Kalendarium

Czwartek, 2018-10-18

Imieniny: Hanny, Klementyny

Statystyki

  • Odwiedziny: 128320
  • Do końca roku: 74 dni
  • Do wakacji: 246 dni
Jesteś tutaj: Start / Program dydaktyczny

Program dydaktyczny

       W roku szkolnym 2017/18 pracujemy w oparciu o Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby– Żabińskiej. Jest dostosowana do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, z dnia 24 lutego 2017 roku.

Program uwzględnia treści skierowane do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i przewiduje stopniowe przyswajanie przez dziecko określonych umiejętności, sposoby realizacji treści oraz działania wspomagające. Program opisuje także sposoby realizacji zadań przedszkola we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Zawiera istotne elementy w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole. Realizacja programu umożliwia osiągnięcie umiejętności warunkujących pełną gotowość szkolną przedszkolaków we wszystkich obszarach. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwiając zaspokajanie aktualnych jego potrzeb, dostosowując zadania i formę do poziomu rozwojowego. 

Główną formą działalności dzieci jest zabawa. Program umożliwia realizowanie zadań poprzez stwarzanie przez nauczyciela możliwości do swobodnych zabaw, począwszy od manipulacyjnych, konstrukcyjnych po tematyczne. Podczas zabawy nasi wychowankowie odtwarzają  zdobytą wiedzę, utrwalają zdobyte umiejętności i wiadomości, uczą się planowania i zgodnego współdziałania w grupie.  

Wszystkie proponowane przez nauczycieli rodzaje zabaw i zajęć są ze sobą integralnie powiązane. Obejmują zabawy i zajęcia rozwijające mowę, myślenie, samodzielność, kreatywność, aktywność: muzyczną, plastyczną, techniczną, motoryczną oraz zdrowotną w kontaktach ze środowiskiem przyrodniczo-społeczny. Stopniowe utrwalanie określonych umiejętności i zachowań oraz systematyczne przekazywanie rodzicom wiadomości o postępach dziecka będą sprzyjały właściwemu przygotowaniu go do edukacji szkolnej.

Wszystkie działania mają na celu dobro i rozwój dziecka.