Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Konkurs przyrodniczy pn. "Pokoloruj swój Świat"

Uwaga konkurs przyrodniczy pn. „Pokoloruj swój Świat” dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:

REGULAMIN

§ 1.

1.    Organizatorem konkursu pn. „Pokoloruj swój Świat”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

2.    Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego”, realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

3.    Celem Konkursu jest:

1)    angażowanie dzieci i młodzieży z terenu województwa lubelskiego do czynnej ochrony środowiska,

2)    podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej poprzez kształtowanie świadomości w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego;

3)    rozwijanie wśród dzieci postaw proekologicznych wobec otaczającego środowiska naturalnego oraz zmysłu kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną.

 

§ 2.

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas od I do VIII szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego z podziałem na grupy wiekowe:

- grupa 1 – klasa I-IV;

- grupa 2 – klasa V-VIII.

 

§ 3.

1.      Tematem przewodnim Konkursu jest walka z zanieczyszczeniami cywilizacyjnymi oraz promocja zrównoważonego rozwoju.

2.      Konkurs realizowany jest w dziedzinie nauki, kultury i sztuki.

3.      Praca musi spełnić następujące warunki techniczne:

- praca plastyczna – wykonana dowolną techniką artystyczną (samodzielna lub przy pomocy opiekuna);

- wymiary pracy – format A3, wymiar przestrzenny: płaski;

4.    Praca musi spełniać następujące warunki merytoryczne:

       - plakat musi zostać podzielony na dwie równe połówki (pionowo). Jedna część będzie przestawiała środowisko wolne od zanieczyszczeń, druga natomiast będzie przestawiała to samo środowisko zanieczyszczone.

       - do każdej pracy należy dołączyć krótki opis pracy plastycznej, wskazując rodzaj przedstawionych zanieczyszczeń oraz sposób ich zapobiegania (max. 20 zdań). Opis należy złożyć na wzorze dołączonym do regulaminu – załącznik Nr 2 załącznik u opiekuna pracy p. Marleny Bartosik.

 

Prace konkursowe należy składać do opiekuna konkursu p. Marleny Bartosik do dnia 25 września 2018 roku.

 

GaleriaPrzejdź do góry