Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Ogólnopolski konkurs dla młodzieży szkolnej MÓJ LAS

Uwaga konkurs dla uczniów SK LOP Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Zarząd Główny Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny o g ł a s z a j ą XXXII EDYCJĘ - 2018 / 2019 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ pod hasłem MÓJ LAS ...

 

Tematy konkursu ustalone w XXXI edycji 2017/2018 dla każdej kategorii wiekowej:  

1.

kategoria I   - Moja ulubiona pora roku w lesie  klasy  I - III

2.

kategoria II  - Mieszkania leśnych zwierząt  młodzież szkół podstawowych klas IV-VI

3.

kategoria III - Zapraszam na trzydniową wycieczkę do lasu w mojej okolicy- młodzież szkół podstawowych klas VII i VIII oraz młodzież gimnazjów

 

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych 

1.

Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max. A3. Dopuszczane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.

2.

W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa - do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.

3.

Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.

4.

Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.

5.

Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem Autora wraz z podaniem wieku i klasy Autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.

6.

Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.

7.

Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.

8.

Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

Prace należy składać do opiekuna SK LOP p Marleny Bartosik do dnia 25 listopada 2018

GaleriaPrzejdź do góry