Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / O szkole

O szkole

Historia Naszej Szkoły ...


Nasza szkoła powstała w sierpniu 1916r. Mieściła się we wsi Trębaczów nad rzeką Wieprz, w domu gospodarza Woźniaka. Była to pierwsza szkoła polska na tych terenach po latach zaboru rosyjskiego. Do chwili powstania naszej szkoły dzieci uczyły się w rosyjskiej szkole w Łęcznej.

Pierwszą nauczycielką była Pani Maria Lusiecka. Opisywała w kronice ciężkie lata życia i pracy w szkole. W latach 1920-1928 często zmieniali się kierownicy szkoły i nauczyciele w niej uczący.
W 1928 roku szkoła została przeniesiona do budynku zarządcy majątku w Zofiówce, zwanego "Pałacem", a jej kierownikiem został Pan Stefan Bąk.
Był to człowiek energiczny, który razem z nauczycielką, Panią Schmidtówną zebrał wśród mieszkańców pieniądze i stworzył pierwszą bibliotekę szkolną.

Jednak kilka lat później administracja gorzelni zajęła budynek "Pałacu" i szkoła nie miała swojej siedziby. Inspektorat Oświatowy w Lublinie zdecydował o jej zamknięciu, ale część mieszkańców nie chciała zgodzić się z taką decyzją. Pan Jan Spaczyński wydzierżawił jedną izbę i szkoła została uratowana.

W 1938 roku kierownikiem szkoły został Pan Wacław Kowalczyk. Szkoła dalej mieściła się w domu Pana J. Spaczyńskiego. Razem z grupą gospodarzy postanowił wybudować nową szkołę. Zebrano pieniądze i zakupiono hektar gruntu przy drodze prowadzącej do szosy lubelskiej. Niestety nie rozpoczęto budowy szkoły. Pan W. Kowalczyk odszedł z niej i przeniósł się do Milejowa, gdzie rozbudował istniejącą szkołę.

Przez całą wojnę szkoła funkcjonowała i dalej mieściła się w dawnym mieszkaniu Pana
J. Spaczyńskiego. Nawet gdy budynek "Pałacu" został opuszczony przed administrację gorzelni, szkoły nie przeniesiono do pierwotnej siedziby.

Dopiero w 1947 powstał nowy komitet budowy szkoły, który odkupił zniszczony budynek gorzelni od Pana Śliwińskiego. Rozpoczęła się odbudowa szkoły i już w 1949 roku stanęły mury, a dach został pokryty blachą.
W 1951 roku szkoła została przeniesiona do odbudowanego budynku, a sala gimnastyczna powstała w miejscu dawnego magazynu.
W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia naszej szkoły nadawano jej dwa razy imiona: Ignacego Daszyńskiego, a następnie Stanisława Dubois'a. A jakie będzie teraz?


oprac. p. Małgorzata Strug


Przejdź do góry