Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się dwa razy w tygodniu. Prowadzi je p. Magdalena Włodarska. Uczestniczą w nich uczniowie klas I-III. Terapia pedagogiczna, którą są objęci, ma na celu usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwijanie motoryki dużej i małej, a także doskonalenie czytania oraz pisania. Metody pracy, stosowane podczas zajęć, mają za zadanie pobudzanie rozwoju polisensorycznego dzieci.

Uczniowie rozwijają funkcje poznawcze poprzez zabawę. Korzystają z ciekawych programów multimedialnych do nauki ortografii, rozwiązują rebusy, krzyżówki i wykonują ćwiczenia wykorzystujące technikę dramy.


Przejdź do góry