Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / REKRUTACJA 2018/2019

REKRUTACJA 2018/2019

NABÓR UCZNIÓW

DO KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY

W ZOFIÓWCE

 

Na rok szkolny 2018/2019

 Terminarz rekrutacji do szkoły podstawowej

 

od 15 marca do 18 kwietnia 2018 r. - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych  

20 kwietnia 2018 r. - ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów, podając najniższą liczbę punktów, która  uprawnia do przyjęcia

23-26 kwietnia 2018 r. -  potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dziecko w szkole - podpisem na liście zakwalifikowanych  oraz do złożenia wymaganych załączników. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją. 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY:

7 - 11 maja 2018 r. - składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i oświadczeniami.

15 maja 2018 r. - opublikowanie w szkole list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

Kandydaci do klas pierwszych, których rodzice/opiekunowie nie złożą wymaganych dokumentów w kancelarii Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Zofiówce nie zostaną umieszczeni na liście przyjętych do wyżej wymienionej placówki. 

 

Kartę zapisu dziecka do klasy I można pobrać w kancelarii lub w pliku do pobrania na dole artykułu.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 9:00 - 15:00. 

Niedostarczenie dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z nieumieszczeniem kandydata na liście przyjętych.

 

 


Przejdź do góry