Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Szkolne koło PCK

 

Pomoc drogiemu człowiekowi jest hasłem przewodnim, które przyświeca Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, dlatego podjęliśmy  konkretne działania mające na celu propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania PCK w środowisku szkolnym. Koło PCK jest cenną formą pracy z uczniami, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

          Szkolne Koło PCK powstało z myślą o uczniach klas starszych, którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym, promować idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drogiego człowieka, szerząc hasła wśród młodszych uczniów szkoły.
Młodzież w wieku dorastania potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje potencjałem pomysłów i energii. Działania przewidziane do realizacji dopasowane są do możliwości rozwojowych uczniów oraz dają szansę na to, by mogli poznawać świat z radością i satysfakcją.
Działając na rzecz koła PCK uczniów  zapoznają się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, unikaniem zagrożeń wynikających z uzależnień.

Uczniowie poznają zasady pracy wolontariatu, włączą się w akcje, kwesty organizowane przez PCK na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.

 

Opiekun  SKPCK

Renata Galant


Przejdź do góry