Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej

Przypominamy o konieczności wypełnienia i dostarczenia wychowawcom lub w sekretariacie kart zgłoszenia uczniów do świetlicy szkolnej oraz oświadczeń o korzystaniu z dowozu szkolnego. Wzory dostępne są w zakładce "dla rodziców"  >>> druki do pobrania.

GaleriaPrzejdź do góry